ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online
295828
009867


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษในสังกัดสสจ.สระแก้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษในสังกัดสสจ.สระแก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษในสังกัดสสจ.สระแก้ว ตามรายละเอียดที่แนบ

ประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี 2558
ประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี 2558 วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น ฝ่ายทันตกรรม CUP อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับทันตแพทย์ดำรง ธำรงค์เลาหพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัย 3 ชลบุรี ประธานคณะกรรมการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ทันตแพทย์หญิงโสภา ชื่นชูจิตต์ คุณควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ และคุณอรอนงค์ พวกเกาะ (คณะกรรมการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี) | อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2558  มูลนิธิกาญจนบารมี  รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2555 ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น นำทีมโดย อาจารย์หมอสมยศ  ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี  มีนาย ธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอวังน้ำเย็นเป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์ฯ กล่าวรายงานโดย นายแพทย์.ยุทธพงษ์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการวังน้ำเย็น กลุ่ม อสม.มีผู้ร่วมงาน 400 คน จาก อ.วังน้ำเย็น อ.วังสมบูรณ์ อ.เมืองสระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ อ.คลองหาด | อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558
อบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ พร้อมคณะทันตแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ และทันตสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ เข้าให้การอบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 | อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.เขาฉกรรจ์ "สุขภาพหนึ่งเดียวหัวใจเดียว" รับการประกวดสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558
สสอ.เขาฉกรรจ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายโกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ นายคำรณ สมยา สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมส่วนราชการอำเภอเขาฉกรรจ์ ต้อนรับนายปรเมษฐ รอง เลขาสาธารณสุขระดับประเทศและคณะกรรมการประเมินการประกวดสาธารณสุขอำเภอระดับประเทศ ประจำปี 2558 | อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนต่อเติมโรงเรียนนวัตกรรม อสม. อำเภอวังสมบูรณ์
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนต่อเติมโรงเรียนนวัตกรรม อสม. อำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายสุริยันต์ เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ และประธาน อสม. อำเภอวังสมบูรณ์ ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนต่อเติมโรงเรียนนวัตกรรม อสม. อำเภอวังสมบูรณ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ | อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้ว
คู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้วคู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้....
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>