ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online
107475
108367
107475
667421
215738
328405
342264
ieip
176503
393472
707058
062074
842307
131331


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
สสอ.วังสมบูุรณ์ตัวแทนจังหวัดสระแก้วประกวดสสอ.ดีเด่นระดับเขต
สสอ.วังสมบูุรณ์ตัวแทนจังหวัดสระแก้วประกวดสสอ.ดีเด่นระดับเขต วันที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิจิตต์ สีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์,นายคำรณ สมยา สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา,และพี่น้อง อสม.ชาววังสมบูรณ์ | อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ
อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนชัย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิจิตต์ สีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว,นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอวังสมบูรณ์, นายณรงค์ จันทร์มงคล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังทอง,นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์,ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,อสม.และพี่น้องประชาชนอำเภอวังสมบูรณ์ | อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ
อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนชัย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิจิตต์ สีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว,นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอวังสมบูรณ์, นายณรงค์ จันทร์มงคล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังทอง,นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์,ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,อสม.และพี่น้องประชาชนอำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมพิธีประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ | อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ),ย้าย หน.สอ. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ),เลื่อน จพ.สาธารณสุขอาวุโส และ หน.สอ.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) จังหวัดสระแก้ว  ได้เข้าเยี่ยมสำรวจและให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา รวมถึงการบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ | อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.ตาพระยา เดินหน้าพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย
สสอ.ตาพระยา เดินหน้าพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ได้จัดการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 - 2559 ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ทั้ง 6 กลุ่มวัย พร้อมกับสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วในด้าน "4 ดี วิถีพอเพียง" และ "การแพทย์แผนไทย" | อ่านเพิ่มเติม...

สสจ.สระแก้ว มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
สสจ.สระแก้ว มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  จัดกิจกรรมการประกวดและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2557 ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพแม่และเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน สถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 70 | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>