ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
ประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์
ประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมี ท่านนายอำเภอวังสมบูรณ์ นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ เป็นประธานในการประชุม | อ่านเพิ่มเติม...

รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับประเมินมาตรฐานห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2558
รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับประเมินมาตรฐานห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว รับประเมินมาตรฐานห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการประฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2558 | อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงกาาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 8 อ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์
อบรมโครงกาาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 8 อ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อบรม"โครงการพัมนาศูนย์การเรียนรู้ 8 อ. ให้กับประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในเขตพื้นรับผิดชอบ โดยมีนางสาวมณีวรรณ ปักกาเวสูง (ผู้ช่วยแพทย์แพนไทย) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ | อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง  6 อัตรา  ได้แก่ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. -7 ก.ค.2558  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  อ่านเพิ่มเติม

Data Day 2015 ครั้งที่ 6
Data Day 2015 ครั้งที่ 6เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสระแก้ว (Data Day 2015) โดยมี นางอุษณีษ์ กุหลาบขาว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานและมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณข้อมูลดีเด่น 3 ประเภท ดังนี้ | อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ นำทีมโดย นายสุริยันต์ เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ทีมเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ทุกแห่ง และหน่วยกู้ชีพ จากเทศบาลตำบลวังทอง | อ่านเพิ่มเติม...

งานข้อมูลข่วสาร พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ
งานข้อมูลข่วสาร พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  จัดประชุมการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ โดยมี นางอุษณีษ์ กุหลาบขาว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม มีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและ IT ของโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>