ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
เจ้าหน้าที่สระแก้ว เพิ่มขีดสมรรถนะ SRRT Border
เจ้าหน้าที่สระแก้ว เพิ่มขีดสมรรถนะ SRRT Border สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดสมรรถนะทีม SRRT Border ด้านการสอบสวนโรคตามแนว IHR ระหว่าวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 โดยมี นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้วิภาคการสอบสวนโรค | อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ระบบ PACS)
  | อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.เขาฉกรรจ์ เมืองแห่งความสุข สุขภาพหนึ่งเดียว (one health ) หัวใจเดียวกัน
สสอ.เขาฉกรรจ์ เมืองแห่งความสุข สุขภาพหนึ่งเดียว (one health ) หัวใจเดียวกัน วันที่ 18 พฤศภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงศ์ ปรางค์ศร สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ ประธารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมคณะประเมิน เข้าประเมินการประกวดสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2558 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายโกเมนทร์  ทิวทอง พร้อมคณะ | อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ร่วมประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้มีจัดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นการปฏิรูปประเทศในทุกอำเภอ โดยมุ่งที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศ นั้น ในเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป สภาปฏิรูปแห่งชาติจะขอรับฟังความคิดเห็นและเน้นรวบรวมประเด็น เพื่อหาจุดเปลี่ยนประเทศไทยโดยให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาคัดกรองผู้ที่มีความสนใจและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต ประเด็นที่จะเสนอความคิดเห็นจะต้องเป็นเรื่องของการปฏิรูป อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว | อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ วังสมบูรณ์
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ วังสมบูรณ์ มูลนิธิพัฒนาสถานีอานามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ วังสมบูรณ์ ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและคณะจากสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และมีหัวหน้าส่วนราชการ ทีมจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ พี่น้อง อสม. เข้าร่วมต้อนรับคณะด้วย | อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ รับการประเมินคลังยา/วัคซีน ระดับอำเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ รับการประเมินคลังยา/วัคซีน ระดับอำเภอ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ รับการประเมินคลังยา และวัคซีน ระดับอำเภอเขาฉกรรจ์ โดยมีคณะกรรมการจากโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ คลองเจริญ หนองหว้า ซับมะนาว ไทรทอง และอนามัยนาคันหัก เข้าร่วมการประเมินคลังยาและวัคซีนในครั้งนี้ด้วย | อ่านเพิ่มเติม...

รพ.สตเขาฉกรรจ์รับนิเทศ NCD คุณภาพ
รพ.สตเขาฉกรรจ์รับนิเทศ NCD คุณภาพ วันที่ 11 พฤศภาคม 2558 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์รับการนิเทศงาน NCD คุณภาพ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมนิเทศงาน จากที่ สสจ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่จากวัฒนานคร เจ้าหน้าที่จากอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่จาก รพร.สระแก้ว | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>