ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
ประเมินนิเทศผลงานครั้งที่ 1/2558 รพ.สต.เขาฉกรรจ์
ประเมินนิเทศผลงานครั้งที่ 1/2558 รพ.สต.เขาฉกรรจ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับทีมสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว รับประเมินนิเทศผลงาน ครั้งที่ 1 ปีงบ 2558 | อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเตรียมความพร้อม อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพ อำเภอวังสมบูรณ์
อบรมเตรียมความพร้อม อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพ อำเภอวังสมบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ นำโดย นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธาน และนางดวงตา จรเอ้กา ประธาน อสม.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมอบรม อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพ มุ้งเน้น 3 หลักสูตร คือ ยาเสพติด การดูแลผู้สูงอายุ และตา | อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับผู้ว่าราชการฯ ตรวจเยี่ยมอำเภอวังสมบูรณ์ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง
ต้อนรับผู้ว่าราชการฯ ตรวจเยี่ยมอำเภอวังสมบูรณ์ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อม นพ.โกเมนท์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงตรวจเยี่ยม ชุมชน/ตำบล อำเภอแห่งความสุข ๔ ดีวิถีพอเพียง ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อำเภอวังสมบูรณ์ | อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศนี้...

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก หมู่ 11 บ้านลุมมะค้า
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก หมู่ 11 บ้านลุมมะค้า วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อสม.และแผู้นำชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค้า  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากจำนวน 62 ราย พบรอยโรคที่ต้องส่งต่อ cup เพื่อตรวจวินิฉัยรอยโรคจำนวน 4 ราย พบผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย ซึ่งมีญาติดูแลอย่างใกล้ชิด ในการตรวจสุขภาพช่องปากไม่พบรอยโรคในช่องปาก สุขภาพโดยรวมปกติดี ผู้สูงอายุหมู่ 11 บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ผู้สูงอายุบ้านลุมมะค่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยม  

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ พร้อม อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หมู่10 บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากทั้งหมด  39 ราย เนื่องด้วยการตรวจสุขภาพช่องปากคัดกรองมะเร็งช่องปาก  พบผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวนทั้งหมด 39 ราย พบที่ต้องส่งต่อโรงพยาบาล cup เพื่อตรวจวินิฉัยรอยโรคจำนวน 6 ราย ผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม และรับจ้างทั่งไป สุขภาพผู้สูงอายุบ้านโคกยางส่วนมากมีสุขภาพแข็งแรง พบผู้สูงอายุชราภาพ 1 ราย

ออกเยื่อมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ 7 บ้านนาบน เขตพื้นที่ รพ.สต.เขาฉกรรจ์
ออกเยื่อมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ 7 บ้านนาบน เขตพื้นที่ รพ.สต.เขาฉกรรจ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ ผู้นำชุมชน อสม.พร้อมเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ตรวจประเมินสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก หมู่ 7 บ้านนาบน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>