ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จังหวัดสระแก้ว  เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม  2557 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(ชั้น3)  ดังนี้1. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ4. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ5. ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ6. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

อำเภอวังสมบูรณ์ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาค
อำเภอวังสมบูรณ์ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาค วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสระแก้ว ในการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยมีทีมต้อนรับคณะกรรมการฯนำโดยท่านวิจิตต์ สีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายกฤษณพันธ์  เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้อง อสม.ร่วมต้อนรับ | อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.วังสมบูุรณ์ตัวแทนจังหวัดสระแก้วประกวดสสอ.ดีเด่นระดับเขต
สสอ.วังสมบูุรณ์ตัวแทนจังหวัดสระแก้วประกวดสสอ.ดีเด่นระดับเขต วันที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวิจิตต์ สีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์,นายคำรณ สมยา สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา,และพี่น้อง อสม.ชาววังสมบูรณ์ | อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ
อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ อำเภอวังสมบูรณ์ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพทั้งอำเภออย่างเป็นทางการ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนชัย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิจิตต์ สีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว,นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอวังสมบูรณ์, นายณรงค์ จันทร์มงคล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังทอง,นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์,ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,อสม.และพี่น้องประชาชนอำเภอวังสมบูรณ์ | อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ),ย้าย หน.สอ. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ),เลื่อน จพ.สาธารณสุขอาวุโส และ หน.สอ.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) จังหวัดสระแก้ว  ได้เข้าเยี่ยมสำรวจและให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา รวมถึงการบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ | อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.ตาพระยา เดินหน้าพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย
สสอ.ตาพระยา เดินหน้าพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญ นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ได้จัดการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 - 2559 ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ทั้ง 6 กลุ่มวัย พร้อมกับสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วในด้าน "4 ดี วิถีพอเพียง" และ "การแพทย์แผนไทย" | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>