ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 29 เม.ย.2558 เวลา 09.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

อบรม อสม.เชี่ยวชาญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
อบรม อสม.เชี่ยวชาญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เชี่ยวชาญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามหลัก 3อ. 2ส.  เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักในการดูแลตนเองจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ | อ่านเพิ่มเติม...

วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ จัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ในคอนเซ็ป “ราตรีสีฟ้าสัมพันธ์ ร่วมสานฝันพี่น้อง อสม. อำเภอวังสมบูรณ์ ปี ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จะแบ่งเวลาเป็น ๒ ช่วง คือ เช้า ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์  และช่วงเย็นสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ โดย คุณตรีนุช เทียนทอง ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว คือ นายกองคำ รอดภัย สาขาจัดการสุขภาพ และนางทองปัน ลอยศักดิ์ สาขาควบคุมโรค พร้อมจับรางวัลพิเศษมอบให้แก่ อสม. จำนวน ๖ รางวัล และรางวัลอื่นๆ มอบให้กับ อสม. ทุกคน | อ่านเพิ่มเติม...

รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับการประเมินผลการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ
รพ.สต.เขาฉกรรจ์ รับการประเมินผลการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตอนรับการประเมินผลการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ้งผลประเมินครั้งนี้ผ่านเกณฑ์การประเมินดีเยื่ยม

เชิดชูเกียรติคุณ อสม. อำเภอวังน้ำเย็น
เชิดชูเกียรติคุณ อสม. อำเภอวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมกันจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)แห่งชาติของอำเภอวังน้ำเย็น | อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.เขาฉกรรจ์
ตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.เขาฉกรรจ์ วันที่ 17 มีนาคม 2558  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ร่วมกับโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานประจำปี 2558  มีผู้ป่วยเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ 1 บ้านวังรี   หมู่  2 บ้านนนา  หมู่ 7 บ้านนาบน   หมู่ 10 บ้านโคกยาง  และหมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า มารับบริการตั้งแต่เวลา 07.00 น - 12.00 น. จำนวนทั้งหมด 53 คน | อ่านเพิ่มเติม...

ประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี 2558
ประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  จัดประกวด อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวด อสม.ระดับจังหวัด โดยมีการคัดเรื่องตัวแทน จำนวน 10 สาขา  สาขาละ 1 คน ดังนี้ | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>