ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
บำเพ็ญพระราชกุศลการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชฯ
บำเพ็ญพระราชกุศลการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชฯ สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมทีมงาน พี่น้อง อสม. ร่วมกับอำเภอวังสมบูรณ์ จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก นำโดย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว | อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอวังสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
อำเภอวังสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช อำเภอวังสมบูรณ์ นำโดย นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบรูณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | อ่านเพิ่มเติม...

ตลุยพื้นที่ อ.โคกสูง ตรวจประเมินสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หวังยกระดับสู่มาตรฐาน
ตลุยพื้นที่ อ.โคกสูง ตรวจประเมินสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หวังยกระดับสู่มาตรฐาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง ออกตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการหวังพัฒนาสู่มาตรฐานตามที่เกณฑ์กำหนด | อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัด 58
เอกสารประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัด 58เอกสารประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สมเด็จพระเทพฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ทัศนศึกษาโครงการสุขภาพหนึ่งเดียวสระแก้ว
สมเด็จพระเทพฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ทัศนศึกษาโครงการสุขภาพหนึ่งเดียวสระแก้ว พ.ญ.สมบัติ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปลื้มปิติสมเด็จพระเทพฯ เสด็จนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จฟ้ามหิดล ทัศนศึกษาผลการดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ เตรียมรับเสด็จสมพระเกียรติ | อ่านเพิ่มเติม...

อำเภวังน้ำเย็น จัดมหกรรมจัดการความรู้สู่สังคมสุขภาพดี
อำเภวังน้ำเย็น จัดมหกรรมจัดการความรู้สู่สังคมสุขภาพดี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมกับโรงพยาบาลวังน้ำเย็นและเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จัดมหกรรมด้านสุขภาพสู่สังคมสุขภาพดีอำเภอวังน้ำเย็น ปี 2557 ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น | อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยได้ให้ความรู้แก่แกนนำ อสม. ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการในเขตรับผิดชอบ จากวิทยากรโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ฟื้นฟูสุขภาพตามความพิการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>