ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online
069270
088398
122802
583652
099487
842307
091771
196651
323192
323192
108367
378159


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
อบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558
อบรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ พร้อมคณะทันตแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ และทันตสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ เข้าให้การอบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 | อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.เขาฉกรรจ์ "สุขภาพหนึ่งเดียวหัวใจเดียว" รับการประกวดสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558
สสอ.เขาฉกรรจ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายโกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ นายคำรณ สมยา สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมส่วนราชการอำเภอเขาฉกรรจ์ ต้อนรับนายปรเมษฐ รอง เลขาสาธารณสุขระดับประเทศและคณะกรรมการประเมินการประกวดสาธารณสุขอำเภอระดับประเทศ ประจำปี 2558 | อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  จำนวน  1  อัตรา  อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ  4 ตำแหน่ง สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ  จำนวน  4  ตำแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนต่อเติมโรงเรียนนวัตกรรม อสม. อำเภอวังสมบูรณ์
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนต่อเติมโรงเรียนนวัตกรรม อสม. อำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายสุริยันต์ เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ และประธาน อสม. อำเภอวังสมบูรณ์ ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนต่อเติมโรงเรียนนวัตกรรม อสม. อำเภอวังสมบูรณ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ | อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้ว
คู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้วคู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้....

สสอ.เขาฉกรรจ์ "สุขภาพหนึ่งเดียวหัวใจเดียวกัน" One Helth One Heart"รับการประกวดระดับภาค ประจำปี 2558
สสอ.เขาฉกรรจ์ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ต้อนรับนายสมศักดิ์ บุตรแสงดี พร้อมคณะกรรมการประเมินการประกวดคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอดีเด่น  ระดับภาค ประจำปี 2558  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายโกเมนทร์ ทิวทอง พร้อมคณะ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ นายคำรณ สมยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการประกวดสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558 | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>