ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online
122802
323192
009867
342264
220068
099487
259989
013700
406970
328405
109771
842307
667421
328405
479084
088398
091771
127456
074534
343959


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
คู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้ว
คู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้วคู่มือประชาชนจังหวัดสระแก้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้....

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศแนบท้ายนี้ โดยให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 3 ส.ค.2558 เวลา 08.30 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สสอ.เขาฉกรรจ์ "สุขภาพหนึ่งเดียวหัวใจเดียวกัน" One Helth One Heart"รับการประกวดระดับภาค ประจำปี 2558
สสอ.เขาฉกรรจ์ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ต้อนรับนายสมศักดิ์ บุตรแสงดี พร้อมคณะกรรมการประเมินการประกวดคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอดีเด่น  ระดับภาค ประจำปี 2558  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายโกเมนทร์ ทิวทอง พร้อมคณะ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ นายคำรณ สมยา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการประกวดสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558 | อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายกฤณพันธ์ เดชครุธ   นายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมีผู้ร่วมรณรงค์ ดังนี้ นายสุริยันต์ เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่และทุ่งกบินทร์ เจ้าหน้าสาธารณสุข คณะครู /นักเรียน และ อสม. โดยจะมีการรณรงค์ในพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบล ของอำเภอวังสมบูรณ์ เริ่มจากตำบลวังใหม่ เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกบินทร์ | อ่านเพิ่มเติม...

ประกวด “พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีวิถีไทย"
ประกวด “พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีวิถีไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดการประกวด “พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีวิถีไทย แบบบูรณาการ โดยมีนายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็นเป็นประธาน | อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ รับประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ รับประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สำนักงานควบคุมโรคติดต่อและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมี นายสุริยันต์ เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ และผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งเข้าร่วมรับการเมินในครั้งนี้ด้วย | อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์
ประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมี ท่านนายอำเภอวังสมบูรณ์ นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ เป็นประธานในการประชุม | อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>