ยินดีต้อนรับ
HOME • Login • สมัครสมาชิก • แผนผังไซต์ • ติดต่อเรา • ปฏิทิน • Webboard • Chat

คลิก เว็บสำหรับประชาชน เว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ เว็บทำงานออนไลน์


>>Login
Username
Password
New user? สมัครสมาชิก.

วิสัยทัศน์( Vision )
"ชาวจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี มีบริการมาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"


สถิติการส่งรายงาน 504
สถิติการส่งรายงาน 505
.
Who's Online


Webboard 
การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ให้เข้าไปเพิ่มในเว็บ http://team.sko.moph.go.th ทำการเข้าระบบด้วย Username และ Password เดียวกับเว็บนี้ หลังจากเข้าระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนู เพิ่นเนื้อหาในเว็บ อยู่บริเวณด้านล่าง-ขวา (ศูนย์คอมฯ กำลังปรับปรุงเว็บ ขออภัยในความไม่สะดวก)
ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง
ผู้ว่าฯสระแก้ว เยี่ยม..อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายโกเมนทร์  ทิวทอง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยม อำเภอโคกสูงเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียงและมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว | อ่านเพิ่มเติม...

ตำบลตาหลังใน เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง
ตำบลตาหลังใน  เมืองแห่งความสุข  ภายใต้  4  ดี วิถีพอเพียง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น. นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  นาย โกเมนทร์  ทิวทอง  นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์  ปลัดจังหวัดสระแก้ว  และคณะ  ได้ออกตรวจเยี่ยมตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  | อ่านเพิ่มเติม...

สสอ.วังน้ำเย็น ประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพอำเภอสู่ตำบล
สสอ.วังน้ำเย็น ประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพอำเภอสู่ตำบล เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอดุลย์ หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น ได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการแผนสุขภาพอำเภอสู่ตำบล ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ ๑๐๐ ปี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดย มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยถ่ายโอน เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๐ คน | อ่านเพิ่มเติม...

บำเพ็ญพระราชกุศลการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชฯ
บำเพ็ญพระราชกุศลการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชฯ สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมทีมงาน พี่น้อง อสม. ร่วมกับอำเภอวังสมบูรณ์ จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก นำโดย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว | อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอวังสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
อำเภอวังสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช อำเภอวังสมบูรณ์ นำโดย นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบรูณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | อ่านเพิ่มเติม...

ตลุยพื้นที่ อ.โคกสูง ตรวจประเมินสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หวังยกระดับสู่มาตรฐาน
ตลุยพื้นที่ อ.โคกสูง ตรวจประเมินสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หวังยกระดับสู่มาตรฐาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง ออกตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการหวังพัฒนาสู่มาตรฐานตามที่เกณฑ์กำหนด | อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัด 58
เอกสารประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัด 58เอกสารประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ศูนยEวามปลอดภัยด้านอาหารLinks
กระทรวงสาธารณสุข..
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร..
จังหวัดสระแก้ว..
สถาบันการแพทย์แผนไทย..
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..
สำนักงานจัดหางานจังหวั..
สำนักตรวจและประเมินผล..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุ..
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้..
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย..
สถาบันพระบรมราชชนก..
สถาบันวิจัยสมุนไพร..
ส.คุณภาพและความปลอดภัย..
สำนักนโยบายและยุทธศาสต..
สำนักการพยาบาล..
Link อื่นๆ >>